ابتدا یاهو مسنجر را به صورت كامل بسته و بعد:
بر روی آیكون یاهو تونل كلیك راست كنید.
بر روی گزینه Preferences كلیك كنید.

I want enable the Y!tunnelPro alert bar:
فعال كردن نوار وضعیت در قسمت بالای صفحه.(فعال كنید.)

Launch Y!tunnelPro at startup:
فعال كردن برنامه هنگام بالا آمدن ویندوز.

:Launch Yahoo!Messenger...
فعال كردن یاهو مسنجر بعد از فعال شدن برنامه.

:ُShow splash screen....
نمایش پنجره برنامه هنگام اجرا شدن.(فعال نكنید.)

:ُI want to disable adver....
از بین بردن تبلیغات در چت و ....(فعال كنید.)

:ُI want a larger area...
این گزینه فضای بیشتری را برای تایپ به شما می دهد.

Protection:
enable anti-boot and anti-bomb protection:
با فعال كردن این گزینه مسیج ها و دعوت ها ----- می شوند و از بوت شدن شما جلوگیری می كند. (فعال كنید.)

Apply the anti-boot filter to people who are om my buddy list:
فعال كردن ----- بوت برای افرادی كه نامشان در لیست دوستان شماست.

:I want to block ....
با فعال كردن این گزینه پیام ها یا دعوت هایی كه به نظر بوت می آیند و در اسم آن ها از كاراكتر های نا مناسب استفاده شده بلاك می شوند.

Filltering:
:Block private message from...
بلاك كردن پیغام هایی كه به نظر تبلیغاتی هستند.

: Fillter out dublicate ....
----- كردن خط های تكراری.

: Remove font effect in chatroom....
این گزینه افكت های نوشته های داخل چت و پیغام ها را از بین می برد.

: Reduc the size of large fonts.....
كم كردن سایز خط های بزرگ در چت و پیغام ها.

Pm Privacy:
....No,ignore all:
با فعال كردن این گزینه همه پیغام ها مسدود می شوند.

: Yes,but only if they are from people on my...
فقط پیغام هایی كه از طرف افراد داخل لیست دوستان شما فرستاده می شوند،دریافت می شود.

Yes but only....my buddy list.....same chat room:
فقط پیغام افرادی كه داخل لیست دوستان شما و چتی كه در آن هستید،وجود دارند،پذیرفته می شود.

I want to accept all:
همه پیغام ها پذیرفته می شوند.

: Yes show nothifi....
اعلام مسدود شدن پیغام در نوار وضعیت.

Invite privacy:
No ,Ignore all invitation:
مسدود كردن همه دعوت ها.

Yes,but only if they are from...on my buddy list:
پذیرفتن دعوت افرادی كه در لیست دوستان شما هستند.

yes,but if the are On my buddy ...in same chat room:
پذیرفتن دعوت افرادی كه در لیست دوستان شما و در چتی كه شما هستید،موجودند.

Yes, i want to accept all incoming invitation:
پذیرفتن همه دعوت ها.

:Always blobk invites from...
مسدود كردن دعوت افرادی كه در لیست دوستان شما نیستند و با آن ها ارتباطی نداشته اید.