شواهد دو کاوشگر فضایی که به دور سیار مریخ می گشتند، حاکی از آن است که زمانی در نیمکره شمالی این سیاره آب وجود داشته و در نتیجه سطح کره مریخ میلیارد ها سال قبل قابل حیات بوده است …
دو کاوشگر سیاره مریخ کشف کرده اند که زمانی در کره مریخ آب وجود داشته است و این امر امکان وجود حیات در این سیاره را اثبات می کند

به گزارش ایرنا از مجله آن لاین نجوم، شواهد دو کاوشگر فضایی که به دور سیار مریخ می گشتند، حاکی از آن است که زمانی در نیمکره شمالی این سیاره آب وجود داشته و در نتیجه سطح کره مریخ میلیارد ها سال قبل قابل حیات بوده است .

دهانه Lyot 1 یکی از ۹ مکان واقع در نیمکره شمالی مریخ است که در معرض مواد معدنی مانند خاک رس قرار گرفته و در محیط های آبی قدیمی شکل گرفته است.

آژانس فضایی اروپا در ماموریت مارس اکسپرس و همچنین مدار گر ناسا کشف کرده اند در همه مناطق کره مریخ و نه فقط نیم کره جنوبی آن آب وجود داشته است.

بنا بر اعلام ناسا، طیف سنچ در مارس اکسپرس و ام آر او، مواد معدنی رس را در هزاران مکان در ارتفاعات جنوب این سیاره نقشه برداری کرده اند که این امر موید مشاهداتی بودند که مریخ زمانی میزبان رطوبت و شاید زیست محیط و باشد.

طیف سنج امگا فضا پیمای مارس اکسپرس برای اولین بار نشانه های مواد شیمیایی نظیر رس و فیلوسیکات هایی است که هردو شاخصه های وجود آب در این محل ها بوده است.

کاوشگر سی آر آی اس ام ۹۱ دهانه را در زمین های پست در شمال و مورد بررسی قرار داد و رس و فیلوسیلیکات را دست کم در ۹ منطقه مشاهده کرد.

ماده معدنی رس نشان دهنده نشانه هایی از توالی حوادث زمین شناسی در شکل گیری مریخ است که این حوادث شامل یک برخورد با یک جسم بزرگ است که ضربه سنگینی را به نیمکره شمالی این سیاره وارد کرده است.

به گزارش ایرنا، چندی پیش ناسا اعلام کرد که با استفاده از فناوری “مارسیس” نام دارد، وجود آب در مریخ را اثبات کند.

این فناوری شامل یک رادار عمق سنج با یک آنتن ۴۰ متری است.

در سال ۲۰۰۷ این کاوشگر کشف کرد که در زیر بیابانی که سطح مریخ را پوشانده آن قدر آب منجمد وجود دارد که می تواند این سیاره سرخ را در خود فرو برد.

این کاوشگر توانست امواج رادیویی را به عمق ۷/۳ کیلومتری زیر سطح مریخ گسیل کند.