بلژیک در حال بررسی طرح جدیدی برای اجساد مرده‌هاست. در این طرح قرار است به جای خاک کردن یا سوزاندن، اجساد مردگان در محلول‌هایی حل شده و سپس به فاضلاب ریخته شود. گفته می‌شود این طرح جنجالی هزینه‌های کم‌تری نسبت به دیگر روش‌ها داشته و با محیط زیست نیز سازگاری بیش‌تری دارد. کارشناسان معتقدند سوزاندن اجساد به شدت محیط زیست را آلوده می‌کند و به خاک سپردن مردگان نیز زمین‌های با ارزش را هدر می‌دهد. در طرح جدید اجساد حل شده وارد سیستم فاضلاب شهرها شده و سپس این آب تصفیه می‌شود.