به گزارش جهان نیوز ،  با روند در دست اقدام صدا و سیما و چادر قهوه ای مورد استفاده مجری زن برنامه “غیر منتظره”؛هیچ بعید نیست که در طول تابستان و با افزایش برنامه های صدا و سیما، شاهد چادر های رنگارنگ بر تن مجریان خانم برنامه ها باشیم.

گویا مسوولان صدا و سیما اصل قضیه را فراموش کرده و تنها به فکر متنوع و ملون کردن! برنامه ها به هر بهانه ای برای جذب مخاطب هستند.