روز شنبه سی و هشتمین و آخرین شماره این هفته نامه به روی گیشه رفت…
انتشار هفته نامه مثلث به صورت غیرمنتظره و اعلام نشده متوقف شد.

به گزارش خبرنگار عصرایران، هفته نامه مثلث در نخستین سال فعالیتش توانسته بود با الگو گیری از هفته نامه شهروند امروز و نیز بهره گیری از نیروهای توانمند جایگاه مناسبی در میان نشریات کشور به دست آورد.

روز گذشته سی و هشتمین و آخرین شماره این هفته نامه به روی گیشه رفت.

علت توقف انتشار این هفته نامه اختلافات داخلی بین مدیرمسئول و برخی حامیان و فعالان سیاسی عنوان شده است.

البته به اعضای تحریریه مثلث گفته شده دوره توقف انتشار طولانی نخواهد بود.منبع:
http://persianload.com