عاقبت فیس بوک بازی در رخت خواب همسر سعودی!

یک زن سعودی همسر خود را بخاطر عادت فیس بوک بازی در رخت خواب مضروب ساخت.

یک زن سعودی همسر خود را بخاطر عادت فیس بوک بازی در رخت خواب مضروب ساخت.

به گزارش فردا و به نقل از روزنامه الریاض چاپ عربستان، یک زن سعودی در رخت خواب به شوهر خود حمله کرد. این اقدام پس از آن بود که همسر وی بنا بر قول او این عادت زشت یعنی فیس بوک گردی در رخت خواب را تکرار کرده بود. همسر این مرد گفته است من دیگر طاقت تحمل بیشتر این را نداشتم و مجبور شدم که وی را بزنم.

وی ادامه می دهد: همسر من روزنامه به طور متوسط پنج ساعت در سایت فیس بوک است و اصلا توجه ندارد که همسر و فرزندانی دارد که باید حداقل زمانی هم در کنار آن ها باشد. او در جمع دوستان خود لپ تاپ را باز می کند و با دوستان خود تا آخر شب مشغول آن هستند. پس از آن که به خانه هم می آید با تلفن همراه صفحات فیس بوک را مرور می کند. حالا دیگر زندگی ما حول این روبات هایی شده است که هیچ احساسی ندارند.منبع:
http://persianload.com