معمول ترین و آسانترین راه برای هكران، هك در یاهو مسنجر است!
چگونه در یاهو مسنجر با هك مقابله كنیم؟
در یاهو مسنجر جدید برای مقابله با هك تنظیمات مناسب جدی را در اختیار قرار داده است
برای فعال كردن آن می بایستی
1- گزینه login را در یاهو مسنجر انتخاب كنید.
2- روی گزینه preferences ... كلیك نمایید.
3- در صفحه ای كه باز می شود گزینه firewall with no proxies را انتخاب كنید.
4- سپس ok كنید.
5- از یاهو مسنجر خارج شده دوبارهlogin نمایید.
اكنون یاهو مسنجر شما دارای firwall می باشد.


نكات ایمنی برای مقابله با هك
1- از دریافت فایل های ناشناس جدداً خودداری كنید.
2- چنانچه فایلی دریافت كردید قبل از اجرا، راست كلیك كرده و با مطالعه properties از نوع فایل مطمئن باشید فایل اجرایی نمی باشد.
3- عكس های غالباً با پسوند .jpg و .gif می باشد. در صورتی كه پسوند های مشكوك و یا اجرایی مانند .exe داشت با shift+delet آن را پاك كنید.
4- از voice chat بپرهیزید.
5- چنانچه به شخصی مشكوك هستید یا ایجاد مزاحمت می نماید id شخص را به هیچ وجه add نكرده و در صورت add بودن delet كنید و سپس ignore نمایید.